Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

 

De Vereniging voor Pianotechnici Nederland is opgericht in 1995. Zij heeft leden in Nederland en België. Het lidmaatschap staat open voor personen, die beroepsmatig als pianotechnicus werkzaam zijn of zijn geweest, en voor leerlingen van een erkende vakopleiding.
De VvPN streeft ernaar de technische kwaliteiten van pianostemmers en pianotechnici te vergroten. Dit probeert zij op verschillende manieren te bereiken. Lees meer hierover bij "Over de VvPN".

Laatste Nieuws:

Pianodag 26 maart in het HMC

“PIANOTECHNIEK, HMC EN BRANCHE GAAN ER SAMEN VOOR!”

Bij deze nodigt het HMC (MBO vakschool hout – meubel – interieur) u uit om met elkaar de stand van zaken in de branche te bespreken en u mee te nemen in de ontwikkelingen van de opleiding Pianotechniek.

Maandag 26 maart 2018, 14.00 – 19.30 uur

We doen dit op een (inter)actieve manier, waarbij we met leerlingen, docenten en praktijkmensen gesprekken aangaan over een aantal thema’s waarmee we nu en naar de toekomst in het vak te maken hebben.

Het programma ziet er onder voorbehoud als volgt uit:

14.00 uur: Inloop en ontvangst in het praktijklokaal (verdieping 2), informele start.
14.30 uur: Welkom en toelichting op programma in de omnizaal (verdieping 1)
14.45 uur: Presentatie Stefaan van Fleteren (CEO piano’s Maene, België)
Pianotechniek in België; ontwikkelingen, onderwijs, historie en toekomst.
15.15 uur: Korte pauze
15.30 uur: World-café.
Ronde tafelgesprekken om kennis met elkaar te delen over:
• Toekomst branche, economische ontwikkelingen.
• Samenwerking branche en HMC, hoe geven we dat vorm?
• Kwaliteit van de opleiding en werving goed opgeleide werknemers voor de toekomst.
• Inhoud keuzedeel Historische Instrumenten, welke lesstof moet worden opgenomen?
• BPV (stage), organisatie nu en naar de toekomst. Ook internationaal?
17.15 uur: Maaltijd
18.00 uur: Praktijk vanuit de opleiding, ronde 1. Keuze uit:
• Vleugelmodellen en nieuwe materialen. Hoe vindt het onderwijs plaats?
• BPV, opdrachten en hun uitvoerbaarheid.
• Praktijkdagen op school, wat gebeurt daar nou?
18.40 uur: Praktijk vanuit de opleiding, ronde 2. Keuze uit:
• Stemmen en RCT.
• Proefperiode en loopbaanbegeleiding leerjaar 1.
• Examen(s) ter tafel, wat en hoe met elkaar delen.

We hopen u 26 maart te ontmoeten. Deelname graag (uiterlijk 12 maart) doorgeven aan s.welie@hmcollege.nl

Met vriendelijke groet, namens het HMC en de branchepartijen VVPN en NPMB.


Mart Stravers, Carine Kelderman, Simon Jorritsma, Isabelle de Leeuw, Stephan Welie


Naar het nieuwsoverzicht