Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Nieuwsbrief december 2013


Nieuws van het bestuur

Beste leden van onze Vereniging voor Pianotechnici Nederland,
Ik ben blij met deze eerste digitale nieuwsbrief. Het contact van leden met het bestuur en de leden onderling is van groot belang om te werken aan de doelstellingen van de VvPN, te weten het creëren van een ontmoetingsplek voor pianotechnici, het creëren van mogelijkheden waardoor de leden zich vakmatig, persoonlijk en bedrijfsmatig verder kunnen ontwikkelen en als derde het volgen, stimuleren en bekend maken van nieuwe ontwikkelingen binnen de branche bij voorkeur in samenwerking met partners in de branche, en het promoten van het beroep van pianotechnicus.
Lees meer.....

Werkplan 2013

Ieder jaar wordt er binnen de VvPN een jaarwerkplan gemaakt, waarin vastgelegd wordt (op grond van de doelstellingen) aan welke activiteiten voor het volgende jaar prioriteit gegeven wordt en op welke wijze daaraan gewerkt zal worden. Op de jaarvergadering brengen bestuur en andere actieve leden verslag uit van de uitvoering van het jaarwerkplan van het afgelopen jaar.
Lees meer.....

Tips en Trucs Workshop gegeven door Henk Hupkes

Verslag door Dirk Lindeboom.

Zoals gewoonlijk ontaardt bij pianostemmers de vraag: ‘waar willen jullie het over hebben?’ in totale chaos.
Het lijkt nog even overzichtelijk als inleider Theo en workshopper Henk een indeling maken in categorieën, maar al snel is de beer los en met geen mogelijkheid meer in de kooi te krijgen.
Dapper suggereert Theo Mathot dat we genoeg onderwerpen hebben om twee of meer workshops/ seminars mee te vullen, wellicht kan dat tijdens de komende meerdaagse in België een vervolg krijgen?
Lees meer.....
 

Verslag ALV VvPN 10-11-2013

Door Marlies Kooy
Stemming: uitmuntend!
In het kader van kort en bondig zou ik het hier bij kunnen laten, maar dat is niet geheel in de stijl van de gemiddelde pianostemmer en dus ook niet van mij.
Henk Hupkes heeft zijn grote en mooie bedrijfsruimte beschikbaar gesteld voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van pianotechneuten en stemmers.
Al bij aankomst werd één van de belangrijkste doelen van de VvPN direct bot gevierd, namelijk ontmoeten en uitwisselen.
De opkomst was groot, groter dan verwacht; bijna 50 personen en dat is ongeveer een kwart van de vereniging!!
Lees meer.....

Het Hoofdbedrijfschap Ambachten, bijna historie.
Zo’n 15 jaar geleden vond de pianobranche in het HBA een partner om de ontwikkeling van de opleiding pianotechniek te kunnen financieren met verplichte bijdragen van bedrijven in de pianobranche. Samen met het kenniscentrum SVGB werd de lesstof voor de opleiding pianotechniek ontwikkeld. Dank zij deze samenwerking ....
Lees meer.....

Over de Meerdaagse in Gooik op 5, 6, en 7 april 2014

Soms is de reactie iets sneller dan men in gedachten heeft en kan men niet echt inschatten waar men in toegestemd heeft. Dit is iets dat me geregeld wel eens overkomt en dus ook toen ons de vraag gesteld werd om de drie dagen van de VvPN in het voorjaar van 2014 te organiseren. Na de eerste euforie was het besef er heel snel van, oei, hoe....

Lees meer.....

Overige stukken die van belang zijn:
Beleidsplan VvPN 2013-2016
Downloadbare bestanden