Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Questionnaire Pianonummers en de leeftijd van een instrument

 • De Duitse pianotechnicus, publicist en hoofdredacteur van het Europiano Magazine, Jan Großbach, verzamelt gegevens over toetsinstrumenten. Van hem is het boekje Atlas der Pianonummern Hierin vindt men bijna alle pianomerken, met daarbij van de meeste merken serienummers en bijbehoorde productiedata.
  Om door u gevonden gegevens aan hem door te geven vult u het onderstaande formulier in, dat dan naar hem verstuurd wordt. Gegevens die u niet hebt kunnen door hem aangevuld worden.
 • Questionnaire for Collecting Data of Old Keyboard Instruments.
  Please note that it is not essential that all the details are available, as significant conclusions can be drawn from incomplete sets of data.
  An indication of the value of the instrument can be given. This can only be done by a pianotechnician who has experience with taxations.
 • Fragebogen zu Erfassung von Daten alter Tasteninstrumente.
  Es ist nicht notwendig, dass jeweils alle Daten vorliegen, da auch aus nicht ganz vollständigen Datensätzen noch wertvolle Rückschlüsse gewonnen werden können.
 • Vragenformulier voor het verzamelen van gegevens van oude toetsinstrumenten.
  Het is niet noodzakelijk dat alle gegevens aanwezig zijn, daar er uit niet volledige gegevens ook waardevolle conclusies getrokken kunnen worden.
  Een waarde van het instrument kan niet gegeven worden. Dit kan alleen door een in taxaties ervaren pianotechnicus ter plaatse gegeven worden.
  Gelieve begeleidende teksten in het Engels of Duits te schrijven.
  Kind of instument - Art des Instruments - Soort instrument *  Upright/Klavier/Piano
  Grand/Fluegel/Vleugel
  Other/Sonstige/Anders
  If other/wenn Sonstige/Indien anders 
  Brand/Marke/Merk 
  Serial number/Seriennummer/Serienummer 
  Place of manufacture/Herstellungsort/Plaats van fabricage 
  Action maker/Mechanikhersteller/Mechaniek fabrikant 
  Action serial no./Seriennummer d. Mechanik/Mechaniek serienummer 
  Keyboard maker/Klaviaturhersteller/Klavier fabrikant 
  Keyboard serial no./Seriennummer d. Klaviatur/Klavier serienummer 
  Year of manufacture/Herstellungsjahr/Bouwjaar 
  Date established from/Die Datierung erfolgte aufgrund von/Datering verkregen van 
  Comments/Bemerkungen/Opmerkingen in Duits of Engels 
  Your name/Ihre Name/Uw naam * 
  E-mail address/E-mail Adresse/E-mail adres * 
  Country/Land/Land * 
  Tel op vijf plus drie =
  E-mailadres *
   

  * Deze velden zijn verplicht.