Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

 

Stemtest Certified Piano Tuner (CPT)

Een belangrijke doelstelling van de VvPN is de vakkundigheid van haar leden te bevorderen en uit te dragen. Om dit overtuigend te kunnen doen moet deze ook kunnen worden getest.
Daarom heeft de VvPN onder andere de stemtest (proeve van bekwaamheid) voor pianostemmers ingevoerd. Deze stemtest is afgeleid van de stemtest zoals die door de Piano Technicians Guild in de Verenigde Staten is ontwikkeld en wordt gebruikt.
Tijdens de test stemt de kandidaat in maximaal 2 uur een vleugel. Het resultaat wordt daarna met een geavanceerde stemcomputer geregistreerd en vervolgens vergeleken met een ‘referentiestemming’. Deze referentiestemming is een stemming, die gemaakt, geoptimaliseerd en goedgekeurd is door drie zeer ervaren pianostemmers.
Deze vergelijking leidt tot een score op grond waarvan de kandidaat al dan niet geslaagd is.
Als je als VvPN-lid de stemtest met goed gevolg hebt afgelegd, ben je gecertificeerd en mag je je voortaan Certified Piano Tuner (CPT-er) noemen.
Deze titel wordt door de VvPN ondersteund met het CPT-logo (zie boven) dat de CPT-er ook voor zijn eigen PR kan inzetten.
Sinds 2015 is de stemtest ondergebracht bij de Opleiding Piano Techniek van het Hout en Meubileringscollege (HMC). Arlandaweg 173, 1043 HR Amsterdam.
De examinatoren zijn Carine Kelderman en Simon Jorritsma.
Zij zijn docenten aan de Opleiding Pianotechniek en ook CPTers.


Examinatoren Carine Kelderman en Simon Jorritsma

De kosten:

Omdat de VvPN certificering van haar leden belangrijk vindt, biedt zij elk lid, dat de stemtest aflegt, een substantiële bijdrage in de kosten van de test. De kosten opbouw is als volgt:

CPT examen      €  360,--
Bijdrage VvPN    €  150,--  
                         =======
Totaal                  €  210,--

Bij voldoende belangstelling (tenminste 2 leden) wordt een nieuwe datum gezocht om het examen af te nemen

Eerstvolgende examendatum:

De volgende examendatum is op:
Nog niet bekend, afhankelijk van aanmeldingen
Het examen vindt plaats in:
HMC
Arlandaweg 173,
1043 HR Amsterdam.

Aanmelden voor het examen:

Stuur een mail naar cpt@vvpn.nl
Vermeldt daarbij je NAW-gegevens en lidnummer van de VvPN. Je aanmelding wordt bevestigd en je wordt op de hoogte gehouden over eventuele wijzigingen.

Workshop CPT voorbereiding

Heel nuttig als aanloop naar het CPT-examen is de workshop “CPT voorbereiding”. HMC Cursus en Training organiseert deze workshop als voorbereiding op het CPT-examen. De laatste workshop in januari 2016 was een succes en zeer motiverend om daadwerkelijk de CPT test te gaan doen.
Bij voldoende belangstelling kunnen we deze workshop opnieuw aan de leden aanbieden.

6 februari 2017.
Leendert van der Waal