Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

E-mail, gestuurd aan bestuur@vvpn.nl, komt bij alle bestuursleden terecht.

Bestuur

Voorzitter:

Martin Klarić
Maaskade 31a
3071NB Rotterdam

Neem contact op met de voorzitter

 Martin Klarić

Secretaris: 

Sven Taffijn
contacten met Belgische leden
Hoevestraat 37B
1755 Gooik
België
tel.: +32 54 56 65 70
E-mail: secretaris@vvpn.nl

 

Penningmeester:
Edward Meijer
Liesveldstraat 21
5045XS Tilburg
E-mail: penningmeester@vvpn.nl

 Edward Meijer

Bestuurslid:
Daan Kleinleugenmors
Dovenetel 14
3863DX Nijkerk

 Daan

Bestuurslid:
Fedde Wagenaar
Dukdalf 16-5
9206 BE Drachten

 Fedde Wagenaar

 

 

Bestuursmedewerkers:

Michiel van Loon
Jaap Blauwendraat
René Speet
Leendert van der Waal
Eerde Kalsbeek

Arjen Reeser

 

Website  webredactie@vvpn.nl
Externe commissies
CPT administratie
CPT examens
Ledenadministratie

Europiano gedelegeerde

 

Werkgroepen en commissies

Iedere werkgroep of commissie heeft een contactpersoon bij het bestuur.
Tijdens iedere ALV worden de werkgroepen en commissies uitgenodigd om te vertellen hoe het er mee staat of om voorstellen in te brengen.
Werkgroepen en commissies kunnen een seminar of workshop verzorgen:

klik op een onderwerp voor details
 

A. Interne werkgroepen en commissies

1. Werkgroep zij-instromers

Opgericht ALV 2017.
Doel: Bekijken mogelijkheden voor het opvangen en verder opleiden van zij instromers die niet de mogelijkheid hebben gehad een gedegen opleiding bij het HMC te volgen.
Leden:
Carine Kelderman
Sven Taffijn
Erik Verhulst

2. Geschillencommissie

Opgericht in 2009.
Doel: Inkomende klachten van opdrachtgevers van VVPN-leden te behandelen.
Leden: Arnold Duin (voorzitter), Rik Cox, Ludo Gribling en Wim Feldhaus
In de deskundigenpool hebben zitting: Jan Huijbers, Henk Hupkes, Peter Westera, Robbert Westera, Michiel van Loon, Cor de Jongh, Jaap Blauwendraat, Reint Ezenga, Ortwin Moreau, Jan Derksen, Henk Swager, Henk Lansink, Wim Heres.
Advies: de regeling is goed gestructureerd inclusief procedures, voorwaarden en formulieren.

3. Kiescommissie.

Doel. Het uitdelen van stembriefjes, ook voor gemachtigden, en het registreren en tellen van de uitgebrachte stemmen tijdens een ALV.
Tijdens iedere ALV wordt een kiescommissie benoemd van 2 personen. Dit mogen bij herhaling dezelfde personen zijn.

4. Kascommissie.

Deze is bij wet verplicht voor ieder vereniging.
Doel: Het jaarlijks controleren van de boekhouding van de VvPN en hierover verslag uitbrengen aan de ALV.
Leden hebben steeds voor 2 jaar zitting en worden tijdens de ALV benoemd.
Elk jaar wordt telkens één lid vervangen.

5. Werkgroep seminars en congressen

Coen van Dongen
Carine Kelderman
Daan Kleinleugenmors
Joni Vergauwen
Milo Schrekkerman


 

B. Externe commissies waarin VvPN leden zijn afgevaardigd.

1. Commissie Opleiding Pianotechniek

Leden:
Rik Cox (namens NPMB)
Joost van Harteveld (namens NPMB)
Carine Kelderman (namens HMC)

2. Europiano gedelegeerden commissie.

Alle aangesloten 19 Europese brancheverenigingen worden in deze commissie vertegenwoordigd.
VvPN afgevaardigden:
Arjen Reeser (VvPN bestuurslid),
Michiel van Loon (Europiano bestuurslid).
Zie ook http://www.europiano.org

3. Europiano degrees.

Doel: Het ontwikkelen en afnemen van Europese examens in de pianobranche.
VvPN afgevaardigde: Robbert Westera.

4. Redactieteam Europiano.

Volgens de statuten van Europiano is vastgelegd dat 3 personen verantwoordelijk zijn voor het blad Europiano.
Als Europiano- én VvPN lid is dat Robbert Westera.