Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

E-mail, gestuurd aan bestuur@vvpn.nl, komt bij het hele bestuur terecht.

Bestuur

Voorzitter:

Jaap Blauwendraat
E-mail: voorzitter@vvpn.nl

 Jaap Blauwendraat

Penningmeester:

Fedde Wagenaar
Dukdalf 16-5
9206 BE Drachten
E-mail: penningmeester@vvpn.nl

 Fedde Wagenaar

Secretaris:

Pascal Reijmers
Malachietdref 48
7828 CN Emmen
E-mail: secretaris@vvpn.nl

 Pascal Reijmers - Secretaris

Algemeen bestuurslid:

Arnold Duin
E-mail: a.duin@vvpn.nl 

 Arnold Duin

Bestuursmedewerkers:

Michiel van Loon   -    Website moderator

 

 

Werkgroepen en commissies

Iedere werkgroep of commissie heeft een contactpersoon bij het bestuur.
Tijdens iedere ALV worden de werkgroepen en commissies uitgenodigd om te vertellen hoe het er mee staat of om voorstellen in te brengen.
Werkgroepen en commissies kunnen een seminar of workshop verzorgen:

klik op een onderwerp voor details
 

A. Interne werkgroepen en commissies

1. Kiescommissie.

Doel. Het uitdelen van stembriefjes, ook voor gemachtigden, en het registreren en tellen van de uitgebrachte stemmen tijdens een ALV.
Tijdens iedere ALV wordt een kiescommissie benoemd van 2 personen. Dit mogen bij herhaling dezelfde personen zijn.

2. Kascommissie.

Deze is bij wet verplicht voor ieder vereniging.
Doel: Het jaarlijks controleren van de boekhouding van de VvPN en hierover verslag uitbrengen aan de ALV.
Leden hebben steeds voor 2 jaar zitting en worden tijdens de ALV benoemd.
Elk jaar wordt telkens één lid vervangen.

3. Werkgroep seminars en congressen

Heb je ideeën voor een seminar of congres, of lijkt het je leuk om eens mee te helpen?

WIJ ZOEKEN JOU!
Dus laat van je horen :)


 

B. Externe commissies waarin VvPN leden zijn afgevaardigd.

1. BAC (Branche Adviescommissie)

Leden:
Jaap Blauwendraat en Fedde Wagenaar.

2. Europiano gedelegeerden commissie.

Alle aangesloten 19 Europese brancheverenigingen worden in deze commissie vertegenwoordigd.
VvPN afgevaardigden:
Pascal Reijmers
Michiel van Loon (Europiano bestuurslid).
Zie ook http://www.europiano.org

3. Europiano degrees.

Doel: Het ontwikkelen en afnemen van Europese examens in de pianobranche.
Momenteel geen afgevaardigde van de VvPN.

4. Redactieteam Europiano.

Volgens de statuten van Europiano is vastgelegd dat 3 personen verantwoordelijk zijn voor het blad Europiano.
Momenteel geen afgevaardigde van de VvPN.