Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

E-mail, gestuurd aan bestuur@vvpn.nl, komt bij het hele bestuur terecht.

Bestuur

Voorzitter:

Jaap Blauwendraat
E-mail: voorzitter@vvpn.nl

 Jaap Blauwendraat

Penningmeester:

Fedde Wagenaar
Dukdalf 16-5
9206 BE Drachten
E-mail: penningmeester@vvpn.nl

 Fedde Wagenaar

Secretaris:

Pascal Reijmers
E-mail: secretaris@vvpn.nl

 Pascal Reijmers - Secretaris

Bestuurslid:

Arnold Duin

 Arnold Duin

Bestuurslid:

Martin Klarić

 Martin Klarić

Bestuursmedewerkers:

Michiel van Loon
Leendert van der Waal

 

Website  mvanloon@xs4all.nl
CPT examens

 

Werkgroepen en commissies

Iedere werkgroep of commissie heeft een contactpersoon bij het bestuur.
Tijdens iedere ALV worden de werkgroepen en commissies uitgenodigd om te vertellen hoe het er mee staat of om voorstellen in te brengen.
Werkgroepen en commissies kunnen een seminar of workshop verzorgen:

klik op een onderwerp voor details
 

A. Interne werkgroepen en commissies

1. Werkgroep zij-instromers

Opgericht ALV 2017.
Doel: Bekijken mogelijkheden voor het opvangen en verder opleiden van zij instromers die niet de mogelijkheid hebben gehad een gedegen opleiding bij het HMC te volgen.
Leden:
Sven Taffijn
Erik Verhulst

2. Geschillencommissie

Opgericht in 2009.
Doel: Inkomende klachten van opdrachtgevers van VVPN-leden te behandelen.
Leden: Arnold Duin (voorzitter), Rik Cox
In de deskundigenpool hebben zitting: Jan Huijbers, Henk Hupkes, Robbert Westera, Michiel van Loon, Cor de Jongh, Jaap Blauwendraat, Reint Ezenga, Ortwin Moreau, Jan Derksen, Henk Swager, Henk Lansink, Wim Heres.
Advies: de regeling is goed gestructureerd inclusief procedures, voorwaarden en formulieren.

3. Kiescommissie.

Doel. Het uitdelen van stembriefjes, ook voor gemachtigden, en het registreren en tellen van de uitgebrachte stemmen tijdens een ALV.
Tijdens iedere ALV wordt een kiescommissie benoemd van 2 personen. Dit mogen bij herhaling dezelfde personen zijn.

4. Kascommissie.

Deze is bij wet verplicht voor ieder vereniging.
Doel: Het jaarlijks controleren van de boekhouding van de VvPN en hierover verslag uitbrengen aan de ALV.
Leden hebben steeds voor 2 jaar zitting en worden tijdens de ALV benoemd.
Elk jaar wordt telkens één lid vervangen.

5. Werkgroep seminars en congressen

Joni Vergauwen


 

B. Externe commissies waarin VvPN leden zijn afgevaardigd.

1. BAC (Branche Adviescommissie)

Leden:
Jaap Blaauwendraat en Martin Klarić

2. Europiano gedelegeerden commissie.

Alle aangesloten 19 Europese brancheverenigingen worden in deze commissie vertegenwoordigd.
VvPN afgevaardigden:
Pascal Reijmers
Michiel van Loon (Europiano bestuurslid).
Zie ook http://www.europiano.org

3. Europiano degrees.

Doel: Het ontwikkelen en afnemen van Europese examens in de pianobranche.
VvPN afgevaardigde: Robbert Westera.

4. Redactieteam Europiano.

Volgens de statuten van Europiano is vastgelegd dat 3 personen verantwoordelijk zijn voor het blad Europiano.
Als Europiano- én VvPN lid is dat Robbert Westera.