Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Met de piano buiten de EU reizen; CITES-regels

Bron: RVO.nl
https://www.rvo.nl/onderwerpen/cites/documenten#musical-instrument-certificate-(mic)

In sommige muziekinstrumenten zitten (delen van) beschermde dier- en plantensoorten, zoals ivoor, schildpadschild of beschermd hout (Palissander, Rosewood) verwerkt. Muzikanten die met zo'n muziekinstrument buiten de Europese Unie reizen, kunnen een paspoort aanvragen voor hun instrument.

Het is dan niet meer nodig om bij elke invoer of uitvoer een CITES-vergunning aan te vragen. Dit paspoort noemen we ‘Musical Instrument Certificate', certificaat voor muziekinstrumenten of muziekinstrumentencertificaat. Het certificaat is maximaal 3 jaar geldig. U mag het zowel als invoervergunning als (weder)uitvoervergunning gebruiken.

Vervolgblad

Bij het muziekinstrumentencertificaat is een vervolgblad gevoegd. Het certificaat biedt u samen met het vervolgblad en een kopie van het vervolgblad bij elke grensovergang aan bij de douane. De douane stempelt en tekent het vervolgblad en de kopie ervan af. De douane neemt de kopie van het vervolgblad in en stuurt die terug naar het CITES-bureau. Vóór het verstrijken van de geldigheid van het certificaat brengt u het instrument terug naar de lidstaat waar uw muziekinstrument geregistreerd is. Het muziekinstrumentencertificaat stuurt u terug naar het CITES-bureau.

Voorwaarden

U vraagt een muziekinstrumentencertificaat aan voor het reizen met muziekinstrumenten buiten de EU als u het instrument gebruikt voor onder andere optredens, producties (opnames), uitzendingen, onderwijs, tentoonstellingen, wedstrijden of ander persoonlijk gebruik. Het muziekinstrument moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De in het instrument verwerkte beschermde soorten zijn opgenomen op bijlagen A, B of C van de Basisverordening, met uitzondering van specimens van in Bijlage A opgenomen soorten die verworven zijn ná de opname van de soort op een Appendix bij CITES.
  • Het voor de vervaardiging van het muziekinstrument gebruikte specimen is legaal verkregen.
  • Het muziekinstrument is naar behoren geïdentificeerd.

Aanvragen

U vraagt zo'n muziekinstrumentencertificaat bij de RVO aan: https://mijn.rvo.nl/cites-documenten. Een certificaat kost € 45 en is drie jaar geldig. Vermeld wel duidelijk bij uw aanvraag dat het om een muziekinstrumentencertificaat gaat. U moet bij uw aanvraag aantonen dat u aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet. Daarnaast moet u informatie over het instrument aanleveren, zoals de naam van de fabrikant, het bouwjaar, het serienummer en eventueel foto's.

Meer bij Cites(EN)