Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Wat betekent de VvPN voor de consument?

 

Wat wil de VvPN?

De VvPN is de brancheorganisatie van pianostemmers en pianotechnici in Nederland en België. De VvPN streeft ernaar de service aan u te verbeteren door:

1. Het bevorderen van vakbekwaamheid
Een goede dienstverlening staat of valt met goed vakmanschap. Daarom organiseert de VvPN:

  • workshops, lezingen en seminars
  • contact via het internetforum
  • het bevorderen van bij- en nascholing, een goed vakman is nooit uitgeleerd!

2. Het ontwikkelen van een kwaliteitskeurmerk
Daarvoor heeft de VvPN het CPT certificaat gecreëerd.

3. Internationale contacten
Leden van de VvPN zijn automatisch lid van de koepelorganisatie Europiano en ontvangen het Europiano Magazine.

Hierdoor blijven leden van de VvPN eenvoudig op de hoogte van internationale evenementen en ontwikkelingen.

4. Contacten met branchegenoten en consumentenorganisaties
Binnen Nederland heeft de VvPN nauwe contacten met diverse instellingen en organisaties:

  • de Nederlandse Piano en Muziekinstrumenten Bond (NPMB: pianohandelaren)
  • de Opleiding Pianotechniek in Amsterdam bij het Hout en Meubilerings College HMC
  • bonden en verenigingen van pianodocenten en uitvoerende musici (o.a. EPTA)

Deze contacten zijn waardevol omdat de pianobranche gebaat is bij overleg en uitwisseling van ervaringen en kennis tussen alle betrokkenen: pianohandelaren, -docenten, -bezitters en -technici.