Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Forumregels

Reglement voor het forum van www.VvPN.nl

Door deel te nemen op dit forum ga je automatisch akkoord met onderstaande regels. De bedoeling is dat het leuk en leerzaam blijft op dit forum. Om dat zo goed mogelijk te laten slagen worden hieronder een aantal regels genoemd. Overtreding van deze regels kan je een waarschuwing opleveren.

 1. Elke vorm van discriminatie op grond van huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, enz. is absoluut verboden.
 2. Grof taalgebruik, zoals vloeken, beledigingen, en dergelijke, is niet toegestaan.
 3. Elke vorm van reclame of spam voor je eigen of andermans commerciële activiteiten of websites is niet toegestaan. Dus ook geen links naar (eigen) sites met commerciële bedoelingen.
 4. Het is niet toegestaan collega’s zwart te maken.
 5. Kwetsende afbeeldingen, porno, en dergelijke zijn, in welke vorm dan ook, verboden.
 6. Illegale software, warez, cracks, enz. mogen niet worden aangeboden en er mag ook niet naar worden gevraagd.
 7. E-mailadressen, telefoonnummers, en dergelijke mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar worden geplaatst.
 8. Om het forum overzichtelijk te houden is het niet toegestaan om je eigen vraag in een al bestaand onderwerp te stellen. Maak hiervoor een nieuw onderwerp aan. Aanvullende vragen bij de oorspronkelijke vraag, bijvoorbeeld omdat je iets niet begrijpt, zijn natuurlijk wel welkom.
 9. Probeer on-topic te blijven. Als het onderwerp van een forum dreigt te veranderen, maak dan een nieuw topic aan.
 10. Als er geen goede aanleiding voor is, plaats dan geen reactie in 'n heel oud onderwerp.
 11. Een beheerder of moderator kan altijd een bericht verwijderen of wijzigen, als dit bericht op enige manier strijdig is met de bedoeling van dit forum. Van zo'n verwijdering of wijziging krijg je wel een bericht, tenzij het overduidelijk is dat het meteen verwijderd moet worden.Hiervan wordt mogelijk door betreffende moderator melding gemaakt bij het bestuur.
 12. Je bent ten alle tijden verantwoordelijk met wat er met jouw account wordt geplaatst op het forum.

Dit reglement kan op elk moment worden aangepast. Dat zal tijdens de ledenvergadering worden meegedeeld.