Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Colofon

De VvPN is een vereniging ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 's Gravenhage onder nummer 40413511.

www.vvpn.nl is een website van en voor pianotechnici, het is een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast is het voor de consument mogelijk om via deze website om een bij de vereniging aangesloten vakman te vinden. 
De redactie wordt gevormd door een wisselende groep VvPN leden. Ook anderen kunnen artikelen en ideeën aandragen.

Verantwoording

Artikelen zijn van de hand van diverse auteurs. Met nadruk moet vermeld worden dat de mening die zij in deze artikelen weergeven, niet altijd de mening is van de VvPN of dat de redactie van deze website er geheel achter staat. Opmerkingen over deze artikelen moet u dan ook aan de auteurs zelf richten. Dit kan via de forums, zodat ook anderen deelgenoot kunnen zijn van deze discussies.

Opmerkingen:

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u altijd aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag van u. Mail naar info@vvpn.nl


Vormgeving en technische realisatie Cupella en CFconsultancy