Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Lid worden?

Iedereen die beroepsmatig als pianotechnicus werkzaam is of een opleiding daartoe volgt, kan lid worden. Het lidmaatschap is persoonlijk.
Leerlingen in het derde jaar van de opleiding pianotechniek aan het HMC in Amsterdam kunnen een beperkt lidmaatschap krijgen, betaald door het HMC. Zij krijgen geen Europiano Magazine en zijn geen lid van de koepelorganisatie Europiano. Het Europiano Magazine kunnen zij op school lezen.

Als lid kunt u de seminars en workshops bijwonen, wordt u lid van Europiano en ontvangt het tijdschrift ‘Europiano’. Bovendien kunt u zich met een test certificeren.

Inschrijfformulier en machtiging (Word document):
Gelieve de formulieren op de computer in te vullen, vervolgens af te drukken, te onderteken en per post op te sturen naar het onderstaande adres. Daarna alleen het aanmeldingsformulier e-mailen naar secretaris@vvpn.nl. Dit lijkt dubbelop maar bespaart het secretariaat veel werk en uw aanmelding kan ook sneller verwerkt worden.

Secretariaat VvPN

Malachietdreef 48

7828 CN Emmen

Nederland

Klik hier voor het inschrijfformulier!

 

Lidmaatschap opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van dat zelfde jaar. Het opzeggen van het lidmaatschap dient 1 maand vóór het begin van het nieuwe verenigingsjaar te gebeuren.  Voor 1 november ontvangt u bericht dat uw lidmaatschap verlengd wordt, tenzij u tijdig opzegt. Opzeggingen kunnen verstuurd worden naar secretaris@vvpn.nl of per brief aan het secretariaat. Bij dat laatste is de datum van ontvangst van de opzeggingsbrief bepalend.