Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Lid worden?

Iedereen die beroepsmatig als pianotechnicus werkzaam is of een daartoe erkende opleiding volgt, kan lid worden. Het lidmaatschap is persoonlijk.

Door betaling van de contributie van €163,00* per jaar verkrijgt men het zowel het lidmaatschap van de VvPN als dat van Europiano (Unie van Europese Pianobouwers- en Pianotechniciverenigingen), inclusief het kwartaalblad van Europiano. 

Leerlingen in het tweede en derde jaar van de opleiding pianotechniek aan het HMC in Amsterdam komen in aanmerking voor een beperkt lidmaatschap met 50% korting op de contributie.Dit is exclusief het Europiano-lidmaatschap.

Aanmelding en machtiging

U kunt zich digitaal aanmelden met onderstaande link. 

* Sommige browsers vragen u om in te loggen met een Google account, indien dat niet wenselijk is, probeer dan even een andere browser.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier!

 

Lidmaatschap opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wij hanteren de wettelijke opzegtermijn van vier weken. Dit betekent dat leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, vóór 30 november dienen op te zeggen.
Opzeggingen kunnen verstuurd worden naar secretaris@vvpn.nl of per brief aan het secretariaat. Bij dat laatste is de datum van ontvangst van de opzeggingsbrief bepalend.