Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Lid worden?

Iedereen die beroepsmatig als pianotechnicus werkzaam is of een opleiding daartoe volgt, kan lid worden. Het lidmaatschap is persoonlijk.
Leerlingen in het tweede en derde jaar van de opleiding pianotechniek aan het HMC in Amsterdam komen in aanmerking voor een beperkt lidmaatschap tegen betaling van het gereduceerde tarief (50%) van €81,50.  Zij krijgen geen Europiano Magazine en zijn geen lid van de koepelorganisatie Europiano. Het Europiano Magazine kunnen zij op school lezen.

Als lid kunt u tegen gereduceerd tarief seminars en workshops bijwonen, wordt u lid van Europiano en ontvangt het tijdschrift ‘Europiano’. Bovendien komt u in aanmerking voor deelname aan de CPT-test (proeve van bekwaamheid voor pianostemmers).

Aanmelding en machtiging

U kunt zich digitaal aanmelden met onderstaande link. Deze link brengt u naar het aanmeldformulier dat is gemaakt met behulp van 'Google Formulieren', u heeft voor het invullen geen Google-account nodig.* De gegevens die met dit formulier worden verzameld, gaan alleen naar de secretaris. Uw gegevens worden conform onze privacyverklaring opgeslagen en verwerkt. Wij bewaren de contactgegevens van onze leden tot maximaal 3 jaar na aflopen het lidmaatschap en de persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie 7 jaar.

* Sommige browsers vragen u om in te loggen met een Google account, indien dat niet wenselijk is, probeer dan even een andere browser.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier!

 

Lidmaatschap opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wij hanteren de wettelijke opzegtermijn van vier weken. Dit betekent dat leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, vóór 30 november dienen op te zeggen.
Opzeggingen kunnen verstuurd worden naar secretaris@vvpn.nl of per brief aan het secretariaat. Bij dat laatste is de datum van ontvangst van de opzeggingsbrief bepalend.