Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Voordelen van het VvPN lidmaatschap

 

De Vereniging voor Pianotechnici Nederland is opgericht in 1995. Het lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen die beroepsmatig als pianostemmer en/of technicus werkzaam zijn of zijn geweest, en voor leerlingen van een erkende vakopleiding. De VvPN wil een platform zijn voor pianotechnici en mogelijkheden creëren voor haar leden om zich vakmatig en bedrijfsmatig verder te kunnen ontwikkelen. De VvPN wil een ontmoetingsplaats zijn om tot uitwisseling te komen van kennis en ervaring en mede hierdoor de consument nog beter van dienst te zijn. De VvPN wil de ambachtelijke en professionele kwaliteiten van pianotechnici bevorderen en naar buiten uitdragen. 

Leden van de VvPN onderschrijven de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode. 
Enkele voordelen op een rij:
 • Contact met collega's.
 • Toegang tot een kennisdatabank / ledenforum
 • Mogelijkheid tot certificering om Certified Piano Tuner te worden (CPT)
 • Toegang tot Europese examens
 • Toegang tot stageplaatsen in pianofabrieken in heel Europa
 • Up to date informatie over seminars en workshops in Nederland en Europa
 • Actueel nieuws over het vak en de branche
 • Twee maal per jaar een- of meerdaagse bijeenkomsten, met een programma van workshops, lezingen, discussiegroepen
 • Collectief adverteren.
 • Lidmaatschap is inclusief het lidmaatschap van Europiano en het Europiano Magazine.
 • Opgenomen worden in de ledenzoeker
 • Enkele malen per jaar een digitale nieuwsbrief met informatie over bestuurszaken, nieuws uit de branche, seminars, enz.
 • Een grotere VvPN heeft meer stemmen in Europa
 • Een sterke brancheorganisatie is een serieuze gesprekspartner voor de overheid.
Lidmaatschap van de VvPN kost €163,- per jaar (2024).
Leerlingen van een erkende vakopleiding betalen de helft. U bent dan ook lid van Europiano.
Voor meer informatie en/of aanmeldformulier mailt u naar: secretaris@vvpn.nl of u kijkt op www.vvpn.nl