Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

 

De Vereniging voor Pianotechnici Nederland is opgericht in 1995 en heeft leden in Nederland en België.
Het lidmaatschap staat open voor personen, die beroepsmatig als pianotechnicus werkzaam zijn of zijn geweest, en voor leerlingen van een erkende vakopleiding.

De VvPN streeft ernaar de technische kwaliteiten van pianostemmers en pianotechnici te vergroten.
Dit probeert zij op verschillende manieren te bereiken. Lees meer hierover bij "Over de VvPN".

Heeft u (of uw klant) een instrument met ivoren toetsbeleg in uw bezit?


Dan heeft u sinds 19 januari 2022 een zogenaamd CITES EU-certificaat nodig als u uw instrument aan iemand anders binnen de Europese Unie wilt overdragen (eigendomsoverdracht).
 

De regelgeving van de CITES betreft in onze branche alle ivoren details op een muziekinstrument.
De overdracht van een instrument met ivoren details zonder de juiste documenten is strafbaar (overtreding). Als u niet kunt aantonen dat het ivoor legaal is verkregen, zal het ivoor doorgaans in beslag worden genomen.
De regelgeving en uitgebreide informatie omtrent dit onderwerp vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): ivoor.

Onder eigendomoverdracht wordt verstaan:

"Het overgaan van de eigendom van een goed naar een ander middels koop/verkoop, ruil of schenking."
De RVO hanteert hierbij een ruim begrip, als er sprake is van koop/verkoop moet u ook ten tijde van het te koop aanbieden beschikken over een EU-certificaat.

Indien het instrument zich in Nederland bevindt*, vraagt u het EU-certificaat online bij de RVO aan: online EU-certificaat aanvragen.
Het certificaat wordt opgemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelkwaliteit.
Op het afgegeven certificaat staat aangegeven of dit certificaat éénmalig geldig is; voor een éénmalige overdracht aan één specifiek persoon of dat het de bedoeling is dat het instrument daarna opnieuw (dus meer dan één keer) zal worden overgedragen. 

U kunt alleen nog een EU-certificaat aanvragen voor instrumenten met de volgende soorten ivoor:

  1. Antiek ivoor
    Ivoor dat voor 03/03/1947 is verkregen en tot (bv.) toetsbeleg is bewerkt.

  2. Preconventie ivoor
    Ivoor dat tussen 03/03/1947 en 01/07/1975 is verkregen en tot (bv.) toetsbeleg is bewerkt. 

Bij de aanvraag van het CITES-document moet u altijd kunnen aantonen:

  • dat u het ivoor legaal in uw bezit heeft, en
  • hoe oud het ivoor is waarvoor u de aanvraag doet.
    De leeftijd kunt u o.a. aantonen met behulp van een (onafhankelijke) deskundigenverklaring.

 

* Als u het instrument wilt transporteren naar/uit de EU is dit 'in- en uitvoer'. Hiervoor heeft u een in-/uitvoervergunning nodig.

 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

 


Naar het nieuwsoverzicht