Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

 

De Vereniging voor Pianotechnici Nederland is opgericht in 1995 en heeft leden in Nederland en België.
Het lidmaatschap staat open voor personen, die beroepsmatig als pianotechnicus werkzaam zijn of zijn geweest, en voor leerlingen van een erkende vakopleiding.

De VvPN streeft ernaar de technische kwaliteiten van pianostemmers en pianotechnici te vergroten.
Dit probeert zij op verschillende manieren te bereiken. Lees meer hierover bij "Over de VvPN".

ALV 2024

Update:

Naar aanleiding van de ALV, komt er een online Teams-vergadering m.b.t. "Notitie ledensoorten" zoals besproken tijdens de ALV.

De datum is hier geprikt! Het is geworden: maandagavond 6 mei van 19:00 tot 21:00 uur.

Hier is de link naar de bijeenkomst.

 

Datum: maandag 15 april 2024

Locatie:  Doorn, Landgoed Zonheuvel  --> Klik op de link voor de routebeschrijving.

Programma:

10:00 - 10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee in Landgoed Zonheuvel, Doorn
10:30 - 12.30 uur: Algemene Ledenvergadering
12:30 - 13:30 uur: Lunch
13:30 - 15:00 uur: Interactieve workshop "Wat ben ik waard?" verzorgd door Ruud Blom van Building Changes
15:00 - 15:30 uur: Koffie/Theepauze
15:00 - 16:30 uur: Presentatie "De ondernemer en zijn verhaal" verzorgd door Edward Meijer
16:30 - 17:00 uur: Afsluiting
17:00 - 19:00 uur: Gelegenheid voor de liefhebber om een hapje te eten (voor eigen rekening)

Agenda ALV

 1. Welkom en opening
 2. Jaarrede voorzitter
 3. Vaststelling agenda
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Vaststellen notulen van de ALV van 19 juni 2023 te Alkmaar
  2. Ledenmutaties
  3. Vaststellen aantal stemmen
 5. Jaarstukken van de vereniging
  1. Algemeen jaarverslag 2023
  2. Financieel jaarverslag 2023
 6. Financiën
  1. Verslag van de kascontrole commissie
  2. Dechargeverlening door de leden
  3. Begrotng 2025
  4. Presentaie begroting 2025
  5. Vaststellen contributie 2025
  6. Samenstelling kascommissie 2025
 7. Bestuursmutaties
  1. Kandidaatstelling nieuw algemeen bestuurslid
  2. Benoeming nieuw algemeen bestuurslid
 8. Activiteiten
 9. Jaarlijkse meerdaagse
  1. Budget + frequenie
  2. Samenstellling seminarcommissie najaar 2024 / 2025
 10. "Overig”
  1. Lidmaatschap VvPN, ledensoorten
  2. Rondvraag
 11. Uitleg middagprogramma
 12. Sluiting ALV en start lunch

De bjbehorende documenten staan zo spoedig mogelijk in de "Download-map". 

 

 

Toelichting bij programma

 

Inhoud van de vergadering

Belangrijke onderwerpen die we in de komende ALV aan de orde willen laten komen zijn o.a.

- de lidmaatschapsvormen, waar moet je aan voldoen om toe te treden?
- bieden we een speciaal lidmaatschap aan voor de leden die met pensioen gaan?
- waar staat de vereniging voor?

De inbreng van de leden is essentieel bij deze kwesties.  In de voorbereiding heeft een commissie een conceptvoorstel gemaakt die we graag vooraf aan de leden willen voorleggen. Binnenkort wordt dit conceptvoorstel aan iedereen verstuurd en eind maart begin april volgt een online vergadering om het met elkaar voor te bespreken. 

 

Middagprogramma

Essentieel maar vaak over het hoofd gezien aspect van ons vak: onze persoonlijke toegevoegde waarde aan de klant.  

Ontdek je ware waarde als ondernemer tijdens de workshop "Wat ben ik waard?" gegeven door Ruud Blom van Building Changes. Leer hoe je je kunt onderscheiden in een competitieve markt en misschien wel je eigen waarde kunt verhogen. Uiteindelijk is waarde creatie het enige wat er echt toe doet, anders wil niemand je betalen en heb je geen bestaansrecht.   
Deze workshop is slechts een voorproefje op het nieuwe programma voor het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden, waar onze vereniging onlangs bij is aangesloten. Meer informatie op https://erfgoedondernemers.com 

Naast deze workshop zal Edward Meijer zijn ervaringen delen over het maken van effectieve en winstgevende keuzes binnen zijn bedrijf. Wellicht een terugkerend item waarin ondernemers hun verhaal kunnen vertellen!?

Kortom, al met al een waardevolle gelegenheid om kennis te delen en van elkaar te leren. 
Mis het niet, deelname is gratis!

Meld je online aan: hier is de link 
PS, voor wie er niet bij kan zijn, de ALV is ook online te volgen!
Klik op deze link om direct in de digitale ALV te stappen.

Vriendelijke groeten namens het bestuur 

Jaap Blauwendraat
Voorzitter 

 

 

 

 

Naar het nieuwsoverzicht